Archive for: 26.04.2017

Какво е NFC?

NFC (Near Field Communication) е безжична комуникационна технология леко наподобяваща WiFi и Bluethooth. NFC позволява обмена на данни между две устройства като например мобилен телефон и NFC таг. Обикновено, NFC технологията се използва за пренос на данни от едно устройство на друго. Също така, може да използвате NFC за комуникация на един мобилен телефон с[…]