Какво е NFC?


NFC (Near Field Communication) е безжична комуникационна технология леко наподобяваща WiFi и Bluethooth. NFC позволява обмена на данни между две устройства като например мобилен телефон и NFC таг. Обикновено, NFC технологията се използва за пренос на данни от едно устройство на друго. Също така, може да използвате NFC за комуникация на един мобилен телефон с вграден NFC към друг мобилен телефон, от мобилен телефон към терминал за плащане или от NFC таг към мобилен телефон.
NFC технологията е ограничена за работа само на много близки разстояния (няколко сантиметра) което я прави по- сигурна и защитена от случайно или злонамерено прочитане и проследяване на информацията.

Как работи NFC?
1. Устройството изпраща сигнал към тага/етикета
2. NFC тага/етикета се активизира
3. Четеца получава данните от тага/етикета

Кои телеофони имат NFC?
Почти всички нови смартфони от среден и висок клас вече са снабдени с NFC чип. В този списък може да проверите дали вашият телефон има вграден чип и кои модели смартфони го притежават.


No Comments

Cancel